Erkek İsimleri – U ile Başlayan En Güzel Erkek Bebek İsimleri

erkek bebek isimleri

Erkek İsimleri

Erkek Bebek İsimleri ve Kuranda geçen en güzel erkek isimleri ni bu konumuzda bulabilirsiniz. Anne ve baba adaylarının bir bebekleri olacaklarını öğrendikten sonra en heyecan verici olaylardan biri de bebek için isim seçmektir. Kimi kendi ailesi ve akrabasının ismini koymak isterken, kimi anne babalar da hayranı olduğu insanların ismini koymak isterler. Derler ki bebeğinize vereceğiniz isim bebeğinizin hayatında önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebepten ötürü sizler için bebeğinize koyabileceğiniz erkek bebek isimlerini ve erkek bebek isimlerinin anlamlarını derledik.

Ubeydullah: Tanrı’nın kölesi, kulu.
Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.
Uçanay: Bulutların arkasındaki ay.
Uçanok: Ok gibi hızlı olan.
Uçantürk: Uçan Türk.
Uçar: Uçan, uçucu.
Uçarer: Hayal dünyasında dolanan, hayal kuran.
Uçarı: Ele avuca sığmayan.
Uçbay: Sınır beyi.
Uçbey: Sınır beyi.
Uçhan: Sınır, şehir hanı.
Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.
Uçkun: Ateşten fırlayan kıvılcım.
Uçma: Uçmak işi.
Uçmak: Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.
Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif belirsiz.
Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.
Ufukay: Ufuktaki ay.
Ufukdeniz: Denizin gökle birleştiği görüntü.
Ufuktan: Ufukta gökyüzünün aydınlanması.
Ugan: Yüce, yüksek, güçlü.
Uğurad: Uğurlu adı olan
Uğural: Şansını değerlendir.
Uğuralp: Uğurlu yiğit.
Uğurata: Geçmişi uğurlu olan.
Uğuray: Uğurlu ay.
Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.
Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.
Uğurcan: Uğurlu, hayırlı dost.
Uğurel: Eli uğurlu olan.
Uğurhan: Uğurlu hükümdar.
Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.
Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.
Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan
Uğurlualp; Uğurlu yiğit.
Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.
Uğurluel: Eli uğurlu kimse.
Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.
Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.
Uğurlusan: Uğurluluğuyla tanınmış olan .
Uğurlutay: Uğurlu genç.
Uğurlutürk: Uğurlu Türk.
Uğurol: Bereket getir
Uğursal: Uğurlu.
Uğursan: Uğuruyla tanınmış.
Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.
Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.
Uğursev: Uğurlu, sevilen.
Uğurseven: Uğruna inanan.
Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.
Uğurtan: Tan vaktinin uğuruna inanan.
Uğurtay: Uğurlu genç.
Uğurtürk: Uğurlu Türk.
Uğut: Baygın kendinden geçmiş. 2. Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek.
Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.
Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı sınır.
Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.
Ulak: Haber götüren, postacı.
Ulakbey: Haberci.
Ulaş: Elde etmek, erişmek.
Ulcan: Oğul can.
Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Ulu: Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.
Uluad: İsmi gibi kendiside yüce olan.
Ulualp: Yüce ve yiğit kişi.
Uluant: Büyük yemin.
Uluata: Geçmişi yüce olan.
Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.
Ulubay: Yüce ve saygın kişi.
Ulubek: Yüce ve saygın kişi.
Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi.
Uluca: Yüce kişi.
Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.
Uluç: Ünlü Türk denizcisi Kılıç Ali Paşanın adı. 2. Selçuklularda Türkmen beyleri.
Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.
Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.
Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.
Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.
Uluer: Saygın, uğurlu.
Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.
Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.
Uluğ: Yüce ve saygın kişi.
Uluhan: Çok değerli hükümdar.
Ulukaan: Yüce savaşçı.
Ulukan: Yüce bir soydan gelen.
Ulukut: Kutsal bir yüceliğe sahip olan.
Ulum: Değerlim.
Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.
Ulun: Ulu.
Ulunay: Ay’ın yüceliği.
Uluöz: Karakteriyle yücelen kişi.
Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.
Ulusay: Yüce ve saygın kişi.
Ulusev: Yüce olanı sev.
Uluseven: Yüce olanı seven.
Ulusoy: Büyük, yüce bir soydan gelen.
Ulusu: Kudreti bilinen su.
Uluşan: Yüceliğiyle şan, şöhret yapmış kişi.
Ulutan: Tan vakti gibi yüce.
Ulutaş: Değerli taş.
Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.
Ulutekin: Yüceliğiyle uğur saçan.
Ulutürk: Yüce Türk.
Ulvi: Yüce, ulu, yüksek.
Umaç: Amaç.
Uman: Bir şeyin olmasını istemek, bekleyen.
Umar: çare.
Umde: İlke, prensip.
Umdu: Çıkar yol.
Umman: Engin deniz, okyanus.
Umur: Aldırış etme, önem verme. 2. Tecrübesi çok olan, deneyimli.
Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.
Umural: Görgülü, bilgili yiğit.
Umuralp: Görgülü, . bilgili yiğit.
Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.
Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.
Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.
Umutlu: Umudu olan.
Unan: Bağlılık.
Unat: Akıllı, ergin.
Ungan: Mutlu kişi, yiğit kişi.
Unsur: Öğe.
Ural: Hazar Denizi’ne dökülen ırmak. 2. Rusya’da sıra dağ.
Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.
Uralp: Yiğit.
Uraltan: Kızıllık.
Uraltay: Gençlik.
Uram: Gezinti yolu.
Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.
Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.
Urangu: Yetenekli savaşçı.
Uras: Şanslılık.
Uraytay: Yükseklik.
Uraz: Şanslılık.
Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.
Urazlı: Talihli, şanslı.
Urgun: Vurulan, aşık olan.
Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.
Urkan: Şehir, kent.
Urluk: Tohum, aile.
Uruç: Yükselme.
Uruk: Soy, sülale.
Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Urungu: Cengaver.
Uruz: Amaç, gaye.
Us: Akıl.
Usal: Akıllı ol.
Usalan: Akıllı.
Usalp: Akıllı yiğit.
Usbay: Akıllı ve saygın.
Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.
Usbey: Akıllı ve saygın.
Usçu: Akılcılık yanlısı olan kişi.
User: Akıllı kişi.
Ushan: Akıllı hükümdar.
Uskan: Akıllı soydan gelen.
Usluer: Akıllı kişi.
Usman: Zeki olan.
Usta: Becerikli olan.
Utkan: Zafer kazanmış.
Utman: Şerefli.
Uyar: Uygun olan.
Uyaralp: Nitelikli yiğit.
Uyarer: Başarılarının ardında olan.
Uygan: Uyumlu.
Uygaralp: Uygar yiğit.
Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.
Uyguner: Uyumlu, olumlu.
Uygur: Orta Asya’da bir Türk kolu.
Uyguralp: Yiğit kişi.
Uytun: “Oytun” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Uz: İyi, güzel. 2. İşe yatkın, becerildi. 3. Uygun, elverişli.
Uzalp: İyi, anlayışlı yiğit.
Uzbay: Güzel’ ve saygın kişi
Uzbey: Güzel ve saygın kişi.
Uzcan: Uyumlu insan.
Uzel: Elleriyle ustalık kazanmış kişi.
Uzer: Yetenekli kişi, becerikli.
Uzgören: Önsezisi yüksek olan.
Uzhan: Halkına faydalı olan.
Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.
Uzma: En büyük.
Uzman: Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan.
Uzmen: Bilgili ve saygın kişi.
Uzsan: Becerileriyle tanınan
Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.
Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.
Uztay: Bilgili, akıllı genç.
Uztekin: Uğurlu ve bilgili olan.
Uztürk: Bilgili, yetenekli, becerili Türk.

Diğer erkek bebek işimleri için Erkek Bebek İsimleri kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Kız bebek isimleri için Kız Bebek İsimleri kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Erkek İsimleri – Gebelik Hesaplama, Erkek İsimleri – Beta HCG, Erkek İsimleri – kız bebek isimleri, Erkek İsimleri – erkek bebek isimleri, Erkek İsimleri – Hafta Hafta Gebelik.
] }
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.