Erkek İsimleri – Ö ile Başlayan En Güzel Erkek Bebek İsimleri

erkek bebek isimleri

Erkek İsimleri

Erkek Bebek İsimleri ve Kuranda geçen en güzel erkek isimleri ni bu konumuzda bulabilirsiniz. Anne ve baba adaylarının bir bebekleri olacaklarını öğrendikten sonra en heyecan verici olaylardan biri de bebek için isim seçmektir. Kimi kendi ailesi ve akrabasının ismini koymak isterken, kimi anne babalar da hayranı olduğu insanların ismini koymak isterler. Derler ki bebeğinize vereceğiniz isim bebeğinizin hayatında önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebepten ötürü sizler için bebeğinize koyabileceğiniz erkek bebek isimlerini ve erkek bebek isimlerinin anlamlarını derledik.

Öge: Çok akıllı olmasıyla ünlenmiş kişi.
Ögeday: Akıllı bilgili.
Öger: Bilge, akıllı, zeki kişi.
Öget: Akıllığıyla beğenilen kişi.
Ögetürk: Akıllı, bilge Türk.
Öğe: Unsur. 2. Bir sınıf ya da topluluğun her biri.
Öğmen: Nitelikleriyle sevilen kişi.
Öğrünç: Sevinç.
Öğür: Akran.
Öğüş: Methedilen,çok fazla övülen.
Öğütal: Söylenen sözleri dinle anlamında.
Ökcan: Akıllı, zeka sahibi.
Ökeer: Bilge kişi.
Öker: Bilge, akıllı, zeki kişi.
Ökkeş: Örümcek.
Öklü: Akıllı.
Ökmen: Bilge kişi
Ökte: Üstün zekalı.
Öktem: Haysiyet sahibi.
Öktemer: Haysiyet ve cesaret sahibi.
Ökten: Haysiyet ve cesaret sahibi.
Öktürk: Bilge Türk.
Ölçüm: Yetenekli.
Ölçün: Tahmin etme.
Ölen: Çiçek açmış çayır, şarkı, sulak arazi.
Ömer: Yaşam. 2. n. halifenin adı.
Ömüral: Çok yaşa, uzun ömürlü ol.
Ömürcan: Yaşam boyu süren dostluk.
Ömürlü: Çok uzun yaşayacak kişi.
Önad: Adıyla tanınan.
Önal: Her işte lider olan
Önalan: Liderliği benimseyen.
Önaydın: Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan. 2. İleri düşünceli.
Öncel: Bir görevde bir meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse.
Öncü: Kılavuz. 2. Bir sanat ya da düşünce akımını, çağına göre belli bir görüşü başlatan kimse ya da eser.
Öncübay: Başarılı ve saygın kişi
Öncübey: Başarılı ve saygın kişi.
Öncüer: Başarılı ve cesur kişi.
Öncül: Önce gelen. 2. Rehber. 3. İlk.
Önder: Yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.
Öndeş: Yol gösteren.
Öndünç: Lider olan, önder.
Önel: Bir iş için verilen süre.
Önemli: Değerli
Önen: Hak, hukuk.
Öner: Önde gelen, lider.
Öneri: Öne sürülen görüş, düşünce, teklif.
Öneş: Kılavuz, inat.
Öney: Önde gelen, lider olan.
Öngay: Jüpiter gezegeni.
Öngel: Oturaklı ve olgun kişi.
Önger: Ön görülü, ileri düşünerek davranan.
Öngör: Göz önünde tut anlamında
Öngören: ileriyi düşünerek davranıp bunları göz önünde tutan.
Öngü: Bir önceki gün, arife.
Öngüt: Sızarak baskın yapan.
Önkal: Liderliği benimseyen.
Önol: Lider olan.
Önsav: Liderliğinle övün.
Önsay: Saygı gören lider.
Önsel: Hiçbir denemeye dayanmayan yalnız akıl yönüyle yapılan.
Önsoy: Her zaman lider bir soydan gelen.
Öntaş: Taş gibi sert lider.
Önür: İlk. 2. Liderliği, yakalayan.
Ör: Köz haline gelmiş kömür. 2. Köken, öz. 3. Ulu, büyük.
Ören: Eski yapı, kent kalıntısı, harabe.
Örener: Eskiden beri bilinen yiğit.
Örfi: Törenlerle, adetlerle ilgili.
Örs: Çelik yüzeyli demir araç.
Örsan: Adının büyüklüğüyle anılan.
Örscan: Sağlam dost
Önel: Sağlam el
Örskan: Sağlam bir kandan gelen.
Örtan: Tan vakti gibi.
Örük: Yüksek, yüce, 2. Saç örgüsü.
Örüner: Buğday renkli insan.
Ötnü: Yalvararak isteme.
Ötüken: oğuz destanında ormanlık kutsal bir yer.
Ötün: Yalvararak isteme.
Öveç: iki-üç yaşındaki erkek koyun.
Övet: Tanrı’ya minnet duygusunu sunmak.
Öymen: Evcimen.
Öz: Bin kimsenin benliği, kendi manevi varlığı. 2. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü. 3. Kan bağı ile bağlı, üvey olmayan. 4. İçine saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan.
Özak: Temelinde parıl parıl bir kişi.
Özakan: Temiz ve duru akan.
Özakar: Temiz ve duru akar.
Özakay: Dolunay gibi parıltılı bir kişilik.
Özakın: Akıncı, savaşan.
Özal: Özlü, içli, yürekli kişi.
Özalp: Özünde yiğitlik olan kişi.
Özalpman: Özünde yiğitlik olan kişi.
Özalpaslan: Yiğitler yiğidi.
Özaltan: Yürekli ve tan yeri gibi ışıklı kişi.
Özaltay: Altaylı, Altay yöresinin yedisi.
Özaltın: Altın gibi bir geçmişi olan.
Özan: Özü düşünceli, düşünen.
Özar: Özü namuslu, temiz, dürüst.
Özarda: İşaretlenmiş, işaret çubuğu.
Özarı: Çok çalışkan kişi.
Özark: Çok dürüst kişi.
Özarkın: Özünde sakin bir kişilik barındıran.
Özaslan: Aslan gibi, güçlü kişi.
Özata: Özü soyu bilinen, iyi olan.
Özatay: Geçmişi herkesce bilinen kişi.
Özay: Özü ay gibi parıltılı olan.
Özaydın: Özü temiz aydınlık bilge kişi.
Özbal: Kişilikli, sevecen kişi.
Özbay: Efendi, zengin, soylu kişi.
Özbek: Cesaretini özünde taşıyan.
Özben: Özü bilinen.
Özberk: Güçlü, sağlıklı kişi.
Özbey: Efendi, zengin, soylu kişi.
Özbil: Özünü tanıtan, bilgili.
Özbilek: Güçlü, kuvvetli bilek.
Özbilen: Bilen, bilgili kişi.
Özbilge: Okumuş, bilge kişi.
Özbilgin: Özünde bilginlik olan.
Özbir: Kendini iyi tanıyan anlamında.
Özbir: Yüreğiyle görünüşü bir olan.
Özçam: Çam gibi sağlam kişiliği olan.
Özçelik: Çelik gibi sağlam kişi.
Özçevik: Her şeye yetebilen.
Özçınar: Özü çınar gibi ulu olan.
Özdağ: Dağ gibi yüksek ve cüsseli.
Özdal: Güçlenen, uzanan, büyüyen.
Özdamar: İnatçı kişiliği olan.
Özdeğer: Değerli bir kişilik anlamında.
Özdek: Duyularla algılanabilen, nesne, madde. 2. İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.
Özdemir: Demir, gibi güçlü bir kişiliğe sahip olan.
Özdener: Korkusuz bir kişiliğe sahip olan.
Özdeş: Ayırt edilmeyecek kadar benzer olan.
Özdil: Dili, sözü, özü bir kişi
Özdilek: İçten gelen bir temenni,
Özdinç: Canlı: dinç, hareketli.
Özdinçer: Canlı, dinç, hareketli.
Özdoğa: Doğa hayranı olan.
Özdoğal: Çok içten, kimse.
Özdoğan: Hayata gelen, doğan
Özdoğdu: Kişilikli doğdu anlamında.
Özdoğru: Temiz ve dürüst bir kişiliğe sahip olan.
Özduran: Özü kalan, isim bırakan.
Özduru: Sakin bir kişiliğe sahip olan.
Özdurul: Sakin bir kişiliğe sahip olması temenni edilen
Özek: Yürekli, sıcak canlı, gözüpek. 2. Merkez.
Özel: Sadece bir kişiye ait olan.
Özenç: İstek. 2. İmrenme.
Özender: Zor bulunan.
Özengin: Geniş, derin kişiliği olan.
Özenir: Çaba gösteren, en iyiyi yapan.
Özer: Dürüstlük timsali olan.
Özercan: Yiğit, doğru, özü doğru.
Özerdem: Bütün erdemleri kişiliğinde toplayan.
Özerdinç: Dinç, canlı, hareketli erkek.
Özerinç: Gerçek, tam mutluluk.
Özerhan: Dürüst hükümdar.
Özerk: Kendi kendini idare eden, yetkin.
Özerkin: Özgür kişi.
Özerman: Özü yiğit kişi.
Özerol: Dürüst kişi ol.
Özertan: Erdemli kişi.
Özertem: Erdemli kişi.
Özgebay: Korkusuz kişi.
Özgeer: Korkusuz, yiğit kişi.
Özgen: Rahat, gamsız kişi.
Özgenalp: Korkusuz, yiğit kişi.
Özgenç: Kişiliği genç olan.
Özgener: Gamsız, yiğit kişi.
Özger: Dürüst, iyi, özgür kişi.
Özgüç: Güçlü kişiliği olan kişi.
Özgürcan: Özünden içtenlik fışkıran. 2. Yürekli dost
Özgürel: Özgürlüğünü kollayıp gözeten. 2. Özgürlüğüne düşkün.
Özgüven: Kendine güvenme duygusu çok olan.
Özhakan: Hükümdar soyundan gelen.
Özhan: Gerçek hükümdar olan.
Özilhan: Gerçek hükümdar olan.
Özilter: Vatanı için her şeyini feda edebilecek olan.
Özinal: İnanılan kime.
Özinan: Özünde inançlı olan.
Özkal: Karekterinin her zaman için dürüst olması temenni edilen.
Özkan: İyi ve dürüst bir kandan, soydan gelen.
Özkar: Kar gibi bembeyaz, temiz.
Özkaya: Kaya gibi sert, sağlam öz
Özker: Sağlam, temiz, yürekli er.
Özkoç: Koç gibi kavgacı kişiliği olan.
Özkök: Geçmişi köklü bir aileye dayanan.
Özkul: Tanrının sevgili kulu.
Özkurt: Kurt gibi korkusuz olan.
Özkutsal: Kutsal bir benliği olan.
Özkutal: Tüm mutluluklar benliğinde bulunsun.
Özlek: Üstün güçlere sahip olan.
Özlen: Özüne kavuş. 2. Özlenen kişi.
Özler: Hasretlik çeken.
Özlü: Kişilik sahibi. 2. ilişkilerinde samimi olan.
Özlüer: Temiz karakterli, yiğit kişi.
Özmen: Sağlam karakterli.
Özmert: Paylaşımcı, yardımsever mert ve dürüst kişi.
Özok: Aceleci bir kişiliği olan.
Özol: Olduğun gibi görün.
Özozan: Duygusal bir kişiliği olan.
Özön: Liderlik vasfı yüksek olan. 2. Yüreği herkese açık olan, sevecen.
Özönder: Liderlik vasfı olan.
Özpala: Keskin ve yırtıcı bir kişiliği olan.
Özpeker: Güçlü kişi.
Özpolat: Çelik gibi karakteri bulunan.
Özsan: Karakteriyle nam salmış kişi.
Özsel: Öze ilişkin.
Özsoy: Dürüst, temiz ve kişilikli bir soydan gelen.
Özsöz: Özü sözü bir.
Özsun: Özverili kişi.
Özsungur: Soğukkanlı bir kişiliğe sahip olan.
Özşahin: Şahin gibi yırtıcı bir kişiliğe sahip olan.
Özşan: Şan yapmış, ünlü.
Özşen: Neşeli kişiliği olan.
Öztan: Tan yeri gibi aydınlık.
Öztanır: Kişiliğiyle tanınan dürüst kişi.
Öztaş: Taş gibi sağlam.
Öztay: Tay gibi atik, hızlı.
Öztaylan: Kibar ve zarif bir kişiliğe sahip olan.
Öztekin: Uğurlu bir kişi.
Öztimur: Demir gibi sağlam.
Öztin: Sağlam ruh yapısı olan.
Öztuna: Tuna gibi gür olan.
Öztunç: Özü tunç gibi sağlam olan.
Öztürk: Türk kişiliğini özünde barındıran.
Özüak: Saf ve temiz bir kişiliğe sahip olan.
Özüdoğru: Doğruluk, dürüstlük timsali.
Özül: Özü sözü olan, sözünü yerine getiren, gerçek, verimli.
Özün: Şöhretli bir kişiliğe sahip olan.
Özüpek: Özü sağlam olan.
Özütok: Gözü gönlü tok olan. 2. Kalender kişi.
Özver: Herkese kendi kişiliğinden bir şeyler katabilen. 2. Özverili.
Özveri: Karşılık beklemeden veren, verimli
Özvermiş: Yoluna baş koymuş.
Özyurt: Anayurt, anavatan.
Özyürek: Güçlü, korkusuz.

Diğer erkek bebek işimleri için Erkek Bebek İsimleri kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Kız bebek isimleri için Kız Bebek İsimleri kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Erkek İsimleri – Gebelik Hesaplama, Erkek İsimleri – Beta HCG, Erkek İsimleri – kız bebek isimleri, Erkek İsimleri – erkek bebek isimleri, Erkek İsimleri – Hafta Hafta Gebelik.
] }
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.