Erkek Bebek İsimleri

erkek bebek

A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.

Acar : Atılgan,çevik, Gürcü soyundan

 

ACUN Evren, kainat

ABDULLAH Allahın kulu

ADAL Ün kazan

ADAR Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş

ADNAN İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı

ADSAY Moğol hakanlarından biri (Ölümü 1434)

AFŞİN Zırh,silah; Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri

AHSEN En güzel

AKAL Beyaz ve kırmızı

AKAN Akmakta olan

AKANAY Akıp giden ay

AKARSU Sürekli akıp giden su

AKDORA Karlı dağın doruk noktası

AKEL Eli uğurlu anlamında

AKIN Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması

AKINALP Savaşan yiğit kişi

AKGİRAY Temiz ve yaraşır

AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün

AKSOY Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy

AKSU Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı.

 

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.

Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.

Arda : Asa

Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay : Tanınmış, ünlü.

Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : İşi hemen yapan.

Aykan : Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : Koca, eş.


B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

 

BABÜR Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı

BAHA Değer, kıymet, üstünlük

BAHADIR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

BALKAN Sarp ve ormanlık sıradağlar

BALKAR Kafkasya’da yaşayan Kıpkaç’ların bir kolu

BALKIR Şimşek

BARAN Direnci kıran, ulu, yüksek

BARBAROS Avrupa’lılar tarafından Hayrettin Paşa’ya verilen isim

BARIŞ Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum

BARLAS Cenkçi, savaşçı

BARTU En eski Türk hanlarından biri

BAŞAR Başarılı ol anlamında

BATIN Karın, kuşak, nesil

BATU Güçlü, kuvvetli

BATUHAN Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han

BATUR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

BATURALP Yiğitler yiğidi

 

Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

Barın: Güç, Kuvvet

Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.

Batu : Güçlü, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, eş.

Bera : Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.

Bişr : Güler yüzlü.

Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.

Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek, yüce, uzun.


C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.

 

CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

CANALP CAN+ALP=Cana yakın, sevimli yiğit

CANBERK Sağlam, canlı, metin

CANDAŞ Candan, değerli dost

CEM Hükümdar,şah

CEMRE Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi “Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır.”

CENK Savaş

CESUR Cesaretli,gözüpek,korkusuz

CEYHAN Akdeniz bölgesinde bir nehir

 

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can : Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Caner : Can dostu.

Canib : Yan, taraf, yön.

Cantekin: Biricik can, can şehzade

Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.

Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt : Küçük asker, askercik.


D Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

 

DAĞHAN Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı

DALAY Deniz

DALGA Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi

DARCAN Sabırsız, aceleci

DEĞER Yüksek nitelikleri olan kimse

DEHA İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta

DEMİR Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel

DENİZ Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya

DENİZHAN DENİZ+HAN

DERİN Çok gelişmiş, çok ilerlemiş

DERMAN Güç

DESTAN Efsane

DEVRAN Zaman; devir

DEVRİM Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim

DİNÇ Güçlü ve sağlıklı kimse

DİRİM Yaşama gücü

DOĞA Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat

DOĞAÇ Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem

DOĞAN Kartalgillerden alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş

Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

 

Dânâ : Çok bilen, bilgili.

Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : Atılgan ve yiğit.

Dülger : Marangoz.


E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.

 

ECEVİT Çevik, atılgan

EDİZ Yüksek yer, herşeyin yükseği

EFE Batı Anadolunun yiğidi

EFKAN Çığlıklar, inlemeler

EFLATUN Açık mor

EFSUN Büyü

EGE Yaşça büyük,ulu

EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı

EGEMEN Gücü yeter olup buyruğunu yürüten

EKİM Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi

EKİN Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı

ELÇİ Uzlaştırmacı

ELGİN Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

ELHAN Nameler, ezgiler

EMİR Buyruk, komut

EMRAH Saz çalıp, oynayan

EMRE Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

 

Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.

Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken : Atıcı, yıkıcı.

Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ekmel : En olgun, mükemmel.

Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

Enes : İnsan.

Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem : Fazilet.

Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.

Erhan : Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar, isimler.

Erkan : Esaslar, direkler, reisler.

Erkin : Bağımsız hareket eden.

Erman : Arzusu, isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.

Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

Esed : Aslan, gazanfer, cesur.

Esved : Siyah, esmer.


F Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

FERRUH Uğurlu, kutsal

FETHİ Fetih ile ilgili

FEVZİ Zaferle ilgili; Galip, üstün gelen anlamında

FEYEZAN Su baskını ,sel

FEYYAZ Bol,verimli,gür

FEYZULLAH Allahın bilimi

FEZA Uzay

FIRAT Türkiye’nin en uzun nehrinin adı

FİKRET Düşünce, akıl, anlayış

FİKRİ Düşünceyle ilgili

FUAT Kalp, gönül

FURKAN İyi ile kötü arasındaki farkı gösteren her şey


H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Habbab : Seven, sevgili, dost.

Habil : Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid : Torun.

Hakan : Türk hükümdarı.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden, anlatan.

Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : Birinin yerine geçen .

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : Aslan, heybetli, azametli.

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : İstikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Hasan : Güzel, iyi, hoş.

 

HAKAN 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

HALİL Sadık, samimî, dost.

HALUK İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.

HASAN 1. Güzel.

 

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : Cömert, hayırhah.

Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani : Hayran olan.

Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : Yeşil.

Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Himmet : Lütfeden, gayret eden.

Hişam : Haya eden, utanan.

Hud : Büyük, çok hürmet eden.

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : Küçük güzel.

Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.


I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

  • ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.
  • ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme.

 

 


İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

İBRAHİM İbranice’de hakların babası anlamındadır.

İHSAN 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.

İLKER İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.

İSMAİL Kutsal kitaplarda adı geçen, ibrahim Peygamberin oğlu olan İbranî peygamberi.

İSMET 1. Masumluk, günahsızlık, temizlik. 2. Haramdan çekinme, namus.

 


K Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

KAĞAN 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

KAYRA Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan

KEMAL 1. Olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer. 3. Erdem, bilgi.

KEREM 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

KIVANÇ 1. Övünç, iftihar

KORCAN Ateşli, canlı, hareketli kimse.

KUTAY 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.

KÜRŞAT Göktürk prenslerinden birinin adı.

 


L Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

  • LAÇİN 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli.
  • LEVENT 1. Osmanlı donanmasında ve kıyılarda görev yapan asker sınıfı. 2. Yiğit denizci. 3. Boylu boslu yakışıklı kimse.
  • LÜTFİ 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili

 

 


M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

MAHMUT Övülmeye değer

MAZHAR 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Şereflenme, onurlanma.

MELİH Güzel, şirin, sevimli.

MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.

MERT 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

METE Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)

 

 


N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

NECATİ Kurtuluşla ilgili; kurtulmuş.

NEDİM 1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan. 3. Ünlü Osmanlı şairi.

NEVZAT Yeni doğmuş, yeni doğan çocuk.

NİHAT Doğa, huy, yaradılış

NİYAZİ 1. Yalvarma, yakarma. 2. İstek. Arzu. 3. Dua.

 

 


O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

OĞUZ 1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli, dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.

OKAN 1. Anlayışlı. 2. Tanrı, ogan.

OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.

ONUR 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

 

 


Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

ÖMER 1. Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı. 7. Yürekli, gözü pek.

ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.

ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

ÖZGÜN 1. Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.


P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

PAMİR Herşeye gücü yeten

POLAT 1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.

POYRAZ 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.


R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

RECEP 1. Gösterişli, heybetli. 2. Arabî ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.

RIFAT Yükseklik, yücelik, büyük aşama.

RUŞEN Aydın, parlak.

RÜSTEM 1. Yiğit, kahraman. 2. İran’ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

RÜZGAR 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. T. Yel.


S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

SALİH 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.

SAMET Sonsuz, ebedi

SARP 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.

SELÇUK Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli.

SELİM Sağlam, kusursuz, doğru.


Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

ŞADAN Sevinçli, keyifli, hoşnut.

ŞAKİR Şükreden, durumundan memnun olan (kimse).

ŞENOL “Şen ve mutlu ol” anlamında kullanılır.

ŞİNASİ Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili.


T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

TAMER Tümüyle nitelikli kişi.

TARIK Sabah yıldızı, Venüs.

TAYLAN 1. İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) 2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.

TEOMAN Hun İmparatoru Mete´nin babası.

TOLGA Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

 


U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

UĞUR 1. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı. 2. İyilik, şans, talih, baht. 3. Fırsat, tesadüf.

ULAŞ Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş.

UMUR Görgü, bilgi, deneyim.

UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

URAS Talih, şans.

 


Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.

ÜMİT Umut

ÜNAL Adın duyulsun, tanın, ün kazan.

ÜNSAL Adın duyulsun, ünlen.


V Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

VEDAT Sevgi, dostluk.

VEFA 1. Sözünde duran, dostluğu sürdüren. * 2. Yetişme, yetme. 3. Ödeme.

VELİ 1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.

 


Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

YAĞIZ 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.

YAKUP 1. Erkek keklik. 2. İbranicede “Takip eden, izleyen” anlamındadır.

YALIN 1. Gösterişsiz, süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.

YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

YAREN Arkadaş, yakın dost.

YILMAZ Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.

 


Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

ZEKİ Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.